เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน? - ซุปตาร์ฮอลลีวูดในวัยเด็ก

เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน ไม่มีใครปฎิเสธได้ ดาราฮอลลีวู้ดก็เช่นกัน แต่..แม้กายภาพจะเปลี่ยนไป ทั้งความเป็นผู้ใหญ่ ความแก่ มีสิ่งหนึ่งที่คงอยู่คือเอกลักษณ์ เค้าโครงหน้าซึ่งยังบ่งบอกตัวตนได้ ส่วนจะหลงเหลือมากน้อยเพียงใด ไปดูกัน...