ต้องรอ คนไทยต้องรอจนประเทศฉิบหาย จนแก้แทบไม่ได้ กลุ่มคนชั้นนำจึงจะวางมือ

ต้องรอ คนไทยต้องรอจนประเทศฉิบหาย จนแก้แทบไม่ได้ กลุ่มคนชั้นนำจึงจะวางมือ

  การเมืองไทย เป็นแบบนี้วนไปมาหลายรอบเมื่อปรเทศเริ่มเดินหน้าไปได้ กลุ่นชนชั้นนำก็จะเข้ามายึดอำนาจแล้วทั้งกินทั้งแทะจนประเทศเหลือแต่กระดูก แล้วพวกเขาจะหลบหายไปซักพักให้  มีคน

ออกมาแก้ไขวิกฤิต แล้วเมื่อประเทศฟื้นตัวมันก็จะกลับมาใหม่ ประทศไทยมันไม่ใช่ประเทศดังนั้นมันไม่มีวันชาติ ันจึงต้องมีการสละชีพจำนวนมากแบบ  เกาหลี ฝรั่งเศษ ต้องใช้ชีวิตประชาชนมากๆ

ระดับร้อยแค่ให้มันหยุด ระดับพับมันถึถอยถึงห่าง ระดับหมื่นมันจะหายไประยะหนี่ง แต่ก็ยังแก้ปํญหาชนชั้นนำไม่ได้ เพราะคนไทยยังไร้ชาติที่จะปกป้อง ประเทศนี่นี้จึงเป็นของชนชั้นนำต่อไป ถ้ารับไม่ได้ก็หาแผ่นดินอื่นอยู่ได้แล้ว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

3 ความคิดเห็น

 
619

ปัญหาในยุคนี้ผู้คนปากกันตีนถีบการเอาเปรียบผลประโยชน์จึงเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะข้าราชการ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
3 ส

อนาถ

ขี้เซา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
nopin

Ro รอ รับรองว่า หนักกว่าต้มยามกุ้งต่างประเทศเขาไม่สนใจ

เพราะเขารู้ดีว่าคนไทยถูกปกครองด้วยชนชั้น ไม่งั้นประเทศเจริญไปแล้ว

เราต้องศึกษากลุ่มชนชั้นนำและกำจัดมันเท่านั้นไม่ใช่รอมชอม เพราะเวลามันกำจัดพวกเราไมีมีคำว่าเมตตาปราณี

เวลาพูดถึง ‘ชนชั้นนำ’ ในบริบทการเมืองไทย เรามักนึกถึงฝ่ายที่ไม่เป็นหรือไม่เอาประชาธิปไตย กระทั่งเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับประชาชน ภาพลักษณ์นี้เริ่มเปลี่ยนช่วงวิกฤติการเมืองเสื้อเหลือง-แดง ที่ชนชั้นนำและประชาชนแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน ดูเหมือนมีทั้งชนชั้นนำและประชาชนฝั่งที่สนับสนุนประชาธิปไตย ส่วนชนชั้นนำและประชาชนอีกฝั่งตั้งคำถาม รวมถึงปฏิเสธกลไกหลักของระบอบประชาธิปไตยอย่างการเลือกตั้ง

การถกเถียงเรื่องชนชั้นนำกับประชาธิปไตยในโลกวิชาการ มีความซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจจากบริบทการเมืองไทย งานเหล่านี้สร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายพฤติกรรมและการตัดสินใจของชนชั้นนำจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic transition) ในยุโรปตะวันออกและละตินอเมริกา ในช่วงคลื่นประชาธิปไตยลูกที่สาม (ระหว่างทศวรรษ 1980 ถึง 1990) ทั้งที่เป็นการศึกษาระดับภูมิภาคหรือการเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคทั้งสอง

งานศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและชนชั้นนำ แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกถามว่าชนชั้นนำเป็นภัยหรือช่วยให้เกิดประชาธิปไตย กลุ่มที่สองระบุว่าชนชั้นนำจะช่วยให้ประชาธิปไตยเข้มแข็ง (democratic consolidation) หลังการเปลี่ยนผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิถีทางในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย (mode of transition) ส่วนกลุ่มที่สาม สงสัยว่าชนชั้นนำระบอบเก่า (old regime elite) หายไปไหนหลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้ว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0