ฝากไว้ให้คิดเนื่องในวันกองทัพไทย

ฝากไว้ให้คิดเนื่องในวันกองทัพไทย

สมเด็จพระนเรศวรเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์ฉบับทางการของไทย
แต่ในขณะเดียวกัน
พระราชประวัติของพระองค์ก็มีปัญหามากที่สุด
สับสนไปหมดว่า
อันไหนคือประวัติศาสตร์
อันไหนคือตำนาน
อันไหนคือเรื่องแต่ง
ยกตัวอย่างเรื่องสงครามยุทธหัตถี
เอกสารฝ่ายไทยว่าทรงชนช้างกับพระมหาอุปราชา
แล้วฟันพระมหาอุปราชาจนสิ้นพระชนม์บนคอช้าง
จากนั้นก็สร้างพระเจดีย์ไว้ ณ ที่หนองสาหร่าย
ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์
แต่ทว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้
กลับไปตรงกับเหตุการณ์ที่มีกล่าวในคัมภีร์มหาวงศ์ตอนที่พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยกษัตริย์แห่งลังกา
รบกับพระเจ้าเอฬารราชกษัตริย์ทมิฬ
ฉากเหตุการณ์ชนช้างเหมือนกัน
สร้างสถูปไว้เหมือนกัน
ที่สำคัญเอกสารฝ่ายพม่ากลับบอกว่า
พระมหาอุปราชานั้นสิ้นพระชนม์เพราะถูกยิง
ไม่ได้ถูกฟัน
ครับ
(ฝากไว้ให้คิดเนื่องในวันกองทัพไทย)
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

6 ความเห็น

 
ICT

12 AM ·18 ม.ค. 21 Twitter for Android"

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
ICT

We Volunteer เผยพบสมาชิกโดนจับกุมอยู่ สภ.บางแก้ว นาน 2 วัน

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ประวัติศาสตร์

21

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
Boulevard of Hopes

ยกย่องแต่พระนเรศวร
แต่ไม่ยกย่องพระเจ้าตากสิน
5555

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
619

เรื่องราวเกือบจะ 400 กว่าปีจำแม่นแต่เรื่องราว 200 กว่ากลับทำลืมกันที่จริงวันกองทัพไทยควรเป็นวันพระเจ้าตากสินกู้เอกราชคืนมามากกว่าแต่อย่างว่ะผู้ชนะเท่านั้นที่จะเขียนประวัติศาสตร์  09 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0