ฝ่ายตุลาการนกรู้รีบชิ่งออกเร่งปัดเผือกร้อนปัดผ่านกฎหมายออกพ้นตัวโดยพลัน

ฝ่ายตุลาการนกรู้รีบชิ่งออกเร่งปัดเผือกร้อนปัดผ่านกฎหมายออกพ้นตัวโดยพลัน

ถึงจะทำอย่างนั้นก็ยังคงมีเรื่องทึ่ทำไว้ในอดีตตามมาหลอกหลอนอยู่ดี ,..ถีบหัวเรือก็ไม่ทันแล้ว