เริ่มแล้ว!! รื้อฟื้น ‘คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่’ เพื่อปลดแอกคณะสงฆ์จากอำนาจรวมศูนย์ของรัฐ

เริ่มแล้ว!! รื้อฟื้น ‘คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่’ เพื่อปลดแอกคณะสงฆ์จากอำนาจรวมศูนย์ของรัฐ

4 ชม.  ·
ความต้องการความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียกว่าทุกองคาพยพ ในหมู่พระสงฆ์เกิดการรื้อฟื้น ‘คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่’ เพื่อปลดแอกคณะสงฆ์จากอำนาจรวมศูนย์ของรัฐ ปรับโครงสร้างให้พระปกครองกันเองสอดคล้องตามระบอบประชาธิปไตย สู่เป้าหมายการเป็น รัฐฆราวาส (secular state)
- คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่เป็นการรื้อฟื้นคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาในปี 2477 เพื่อปฏิรูป พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจของรัฐ
- โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น 3 อำนาจ ประกอบด้วยสังฆนายก สังฆสภา และคณะวินัยธร โดยมาจากการเลือกตั้งกันเองในหมู่สงฆ์ โดยแต่ละนิกายสามารถจัดตั้งของตามโครงสร้างนี้ของตนเองได้
- ยุบมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในโครงสร้างใหม่
- ตัดอำนาจกษัตริย์ในการแต่งตั้งหรือพระราชทานพัดยศแก่พระสงฆ์ หากจะทำต้องทำในนามส่วนพระองค์ การอุปถัมภ์พระสงฆ์หรือนิกายใดสามารถทำได้ในนามส่วนพระองค์ แต่ต้องไม่ใช้เงินงบประมาณจากภาษีประชาชน
- คืนสิทธิพลเมืองให้แก่พระสงฆ์ เปิดกว้างในการตีความคำสอนทางพุทธศาสนา
- การปฏิรูป พ.ร.บ.สงฆ์ เป็นบันไดขั้นแรก เมื่อถึงเวลากฎหมายจะถูกยกเลิกและมีการแยกศาสนาออกจากรัฐ การนับถือศาสนาหรือไม่นับถือจะเป็นเสรีภาพของปัจเจกที่รัฐไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว https://prachatai.com/journal/2021/04/92640คณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ไม่มีมหาเถรฯ ไม่มีสำนักพุทธฯ ไม่มีอำนาจกษัตริย์ ภารกิจปลดแอกคณะสงฆ์อ
 
prachatai.com
คณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ไม่มีมหาเถรฯ ไม่มีสำนักพุทธฯ ไม่มีอำนาจกษัตริย์ ภารกิจปลดแอกคณะสงฆ์อ
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2

6 ความเห็น

 
ICT
3 ชม.  ·
นิธิ เอียวศรีวงศ์: หนักแผ่นดิน #อ่านให้ฟัง
“เพลงหนักแผ่นดินบอกว่า ชีวิตของคนที่ผู้มีอำนาจในรัฐมองว่า “หนักแผ่นดิน” มีค่าเท่ากับยุง เขาอาจเด็ดทิ้งลงเสียเมื่อไรก็ได้ ด้วยเหตุดังนั้น การอ้างเพลงนี้ของนายทหาร จึงมีความหมายไม่ต่างจากวาจาข่มขู่ถึงเอาชีวิตแก่คนที่ผู้มีอำนาจเห็นว่าเป็นศัตรูของตน เช่น “ระวังตัวให้ดี” เป็นต้น ทั้งเป็นการข่มขู่ที่ได้ยินบ่อยขึ้นในช่วงที่กองทัพมีอำนาจทางการเมืองด้วย”
ฟัง Prachatai Podcast ทุกช่องทางได้ที่:
Google podcast: https://bit.ly/2P5lZJB
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "10 ที่มีหนี้ครัวเรือนสูงสุดในโลก อันดับประเทศ ประเทศ 1 สัดส่วนหนี้ครัวเรือน อัตราการเติบโตทางเศรษฐูกิจปี 2564 ต่อ GDP (คาดการณ์โดย IMF) แคนาดา 2 109.6% เกาหลีใต้ 3 5.0% 103.8% ไทย ฮ่องกง 3.6% 89.3% 2.6% 87.7% 4.3% 68.3% 67.1% 6.4% 5 สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ 10 อินโดนีเซีย 64.3% 5.2% 62.2% 3.3% 8.4% 10.8% 10.4% 6.9% 4.3% MONEY BUFFALO moneybuffalo.in.th"

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และข้อความพูดว่า "20 เมษายน 2564 ฉีดวัคซีน ให้บุคลากรทางการ แพทย์ทุกคน ทั้งประเทศ ภายใน เมษายนนี้ จาตรนต์ ฉายแสง"

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
ICT
มาอ่านนิยายกันครับ
แก๊งไม่เอาสถาบัน? เดวิดร่วมเฟรมชาญวิทย์ ปวิน แอนดรูว์! ชัดเจนไหมใครชักใยม็อบ? - Truthforyou
 
truthforyou.co
แก๊งไม่เอาสถาบัน? เดวิดร่วมเฟรมชาญวิทย์ ปวิน แอนดรูว์! ชัดเจนไหมใครชักใยม็อบ? - Truthforyou
จากที่มีรายงาน นักวิชาการสหรัฐฯ ได้ถูกทางการระงับวีซ่า แม้
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
ICT

พระสมพรที่ไปเยี่ยมพระดาวดิน
ล่าสุดถูกไล่ออกจากวัด
วันนี้พุทธไทย
ยังมีความเป็นพระเหลืออยู่ไหม?
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
3 ส

หนี้ครัวเรือนไทยอันดับ 3  โลก

เปื่อยสุด ๆ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2