10 ปีที่แล้ว ทางการไทยแจงชาวโลกว่า 'ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์' เป็นของคนทั้งชาติ

10 ปีที่แล้ว ทางการไทยแจงชาวโลกว่า 'ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์' เป็นของคนทั้งชาติ

https://prachatai.com/journal/2020/11/90588

10 ปีที่แล้ว ทางการไทยแจงชาวโลกว่า 'ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์' เป็นของคนทั้งชาติ

 

ย้อนดูความพยายามอธิบาย 'ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์' ของทางการไทย กต. เคยโต้ฟอร์บส์ปี 51 ว่า 'ทรัพย์สินต่างๆ ไม่ใช่ของกษัตริย์ หากแต่เป็นของคนทั้งชาติ' ขณะที่ ปี 55 สถานทูตไทยระบุทรัพย์สินของ สนง.ทรัพย์สินฯนับเป็นของแผ่นดิน แม้แต่รายงานประจำปี 53 ของ สนง.ทรัพย์สินฯ ก็พยายามบอกว่า รัฐบาลเป็น 'ผู้รับผิดชอบ' จน 'สมศักดิ์' ต้องเขียนบทความโต้

ประเด็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถูกหยิบมาถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทรัพย์สินส่วนนี้ควรเป็นของใครระหว่างของตัวกษัตริย์หรือของส่วนร่วม หลังจากกลุ่มราษฎรมีกำหนดเดิมที่จะชุมนุมที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนเปลี่ยนไปที่สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ถ.รัชดาภิเษก แทน โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญคือ ควรยกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง และทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้แก่สถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะส่วนที่ได้จัดสรรจากภาษีของประชาชน นั้น

กต. เคยโต้ฟอร์บส์ปี 51 ว่า 'ทรัพย์สินต่างๆ ไม่ใช่ของกษัตริย์ หากแต่เป็นของคนทั้งชาติ'

อย่างไรก็ตามก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเด็นนี้เคยถูกหยิบมาถกเถียงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หลังนิตยสารฟอร์บส์ Forbes จัดอันดับให้กษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยการรวมเอามูลค่าทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมอยู่ด้วย โดยในปี 51 นิตยสารฟอร์บส์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทย ทรงอยู่ในลำดับสูงสุดของทำเนียบราชวงศ์ที่รวยที่สุดในโลกในปีนี้ โดยมีพระราชทรัพย์ประมาณการได้ล่าสุดกว่า 35 พันล้านเหรียญฯ (1.19 ล้านล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท: 34 ดอลลาร์) 

ในครั้งนั้น 22 ส.ค.2551 ข่าวสารนิเทศ เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ เผยแพร่คำชี้แจงกรณีที่นิตยสาร Forbes ได้เผยแพร่บทความพิเศษเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ประจำปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้จัดให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในลำดับแรกของพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุด โดยคำชี้แจงดังกล่าวมีเนื้อความว่า...

ตามที่เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2551 นิตยสาร Forbes ได้เผยแพร่บทความพิเศษเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ประจำปี พ.ศ. 2551 และได้จัดให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในลำดับแรกของพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดนั้น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ชี้แจงว่า บทความดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากว่าทรัพย์สินที่บทความนำมาประเมินนั้น ในความเป็นจริงมิใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ แต่เป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับพระมหากษัตริย์ในประเทศอื่นที่บทความเดียวกันนี้ไม่ได้จัดอันดับฐานะความร่ำรวย เพราะทรัพย์สินต่างๆ ไม่ใช่ของกษัตริย์ หากแต่เป็นของคนทั้งชาติ

สำนักงานทรัพย์สินฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ที่ดิน" ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่วนใหญ่หน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณะกุศลเป็นผู้ใช้ประโยชน์ และจัดให้ประชาชนที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย รวมทั้งชุมชนอีกกว่าหนึ่งร้อยแห่งเช่าในอัตราที่ต่ำ มีเพียงส่วนน้อยประมาณร้อยละ 7 ของที่ดินที่จัดให้เอกชนเช่าและจัดเก็บในอัตราเชิงพาณิชย์

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนเพิ่มเติมว่า บทความพิเศษดังกล่าวยังได้พาดพิงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯว่าทรงเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งไม่ถูกต้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นเพียงหน้าที่ขององค์พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงไปยังนิตยสาร Forbes ด้วยแล้ว

ปี 55 สถานทูตไทยระบุทรัพย์สินของ สนง.ทรัพย์สินฯนับเป็นของแผ่นดิน

หรืออีกครั้งในปี 55  นิตยสารฟอร์บส์ ได้เผยแพร่จดหมายที่ส่งมาจากสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งมีเนื้อหาชี้แจงต่อประเด็นต่างๆ ในบทความของฟอร์บส์ “In Thailand, A Rare Peek At His Majesty's Balance Sheet” ซึ่งเขียนโดย Simon Montlake เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555 เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จดหมายดังกล่าวชี้แจงว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นแยกส่วนออกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ และมีการกำกับดูแลที่เป็นระบบ พร้อมทั้งเกื้อกูลสังคมและพสกนิกรไทยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ในบทความนิตยสารฟอร์บส์ ที่ชี้ว่ามีรายได้ถึงเดือนละ 9-11 พันล้านบาท ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้

จดหมายดังกล่าวซึ่งลงชื่อโดย อาจารี ศรีรัตนบัลล์ อัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานทูตไทยในวอชิงตัน ชี้แจงว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของไทย (Crown Property Bureau) ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ฉบับ พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2491 ซึ่งได้แบ่งแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของสถาบันกษัตริย์อย่างชัดเจน และตามกฎหมายก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ถึงแม้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี เช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติของสาธารณะ แต่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็ต้องชำระภาษีเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังระบุว่า การดูแลกำกับสำนักงานทรัพย์สิน ซึ่งดำรงสถานะเป็นองค์กรนิติบุคคล จะมีคณะกรรมการซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยตำแหน่ง โดยคณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคุณประโยชน์ของ “พสกนิกร” (Thai subjects) และสังคมไทย ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม

จดหมายดังกล่าวระบุด้วยว่า การที่ฟอร์บส์ได้ประมาณยอดทรัพย์สินรวมของสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นตัวเลขราว 30 พันล้านดอลลาร์นั้น ฟอร์บส์มิได้เปิดเผยถึงการคำนวณตัวเลขดังกล่าวหรือคำอธิบายที่ชัดเจน จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ จดหมายจากสถานทูตไทย ชี้แจงว่า ทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นับเป็นของแผ่นดิน ซึ่งไม่ควรถูกคำนวณรวมไปกับทรัพย์สินของพระองค์ พร้อมทั้งชี้ว่า รายงานของนสพ.ซันเดย์ ไทมส์ ของวันที่ 29 พ.ค. 2554 ได้คำนึงถึงความไม่ถูกต้องนี้ และไม่ได้จัดให้พระมหากษัตริย์ไทย อยู่ในประมุขที่รวยที่สุดในโลกสามลำดับแรก

ในตอนท้ายของจดหมาย ระบุว่า “ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ที่รวยสุดขั้ว (ultra-rich) ของสถาบันกษัตริย์ไทยที่ฟอร์บส์พยายามจะสร้างขึ้น ใครที่รู้จักประเทศไทยและเคยขับผ่านพระราชวังจิตรลดาในกรุงเทพฯ ก็คงจะเห็นการวิจัยทางเกษตรกรรมที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นในบริเวณพระราชวัง ห้องวิจัยดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแหล่งพัฒนาทดลองเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาในพระราชดำริทั่วประเทศกว่า 4 พันแห่ง

“พระราชวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นพระราชวังของพระมหากษัตริย์แห่งเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยการทดลองปลูกนาข้าว บ่อปลา คอกหมูคอกวัว โรงสีข้าว และโรงงานเล็กๆ อีกหลายแห่ง” จดหมายจากสถานทูตไทยระบุ

'สมศักดิ์' ยังเคยโต้รายงานประจำปี 53 ของ สนง.ทรัพย์สินฯ ที่พยายามบิดเบือนว่า รัฐบาลเป็น 'ผู้รับผิดชอบ'

อย่างไรก็ตามในสมัยนั้นก็มีข้อโต้แย้งทางการไทย อย่าง ของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 54 ในบทความ 'โต้ รายงานประจำปี 2553 ของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์' ที่ชี้ให้เห็นว่า ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ อยู่ในการกำกับดูแลของพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด และไม่มีใครหรือหน่วยงานใดควบคุมตรวจสอบได้นั้น เป็นเรื่องที่รู้กันดีมานานแล้วในแทบทุกวงการ ทั้งวงการธุรกิจ วงการรัฐบาล และแม้แต่ประชาชนจำนวนมาก การที่ “รายงานประจำปี 2553” ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พยายามบิดเบือนว่า ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีรัฐบาลเป็น “ผู้รับผิดชอบ” เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆ

ในครั้งนั้น สมศักดิ์ ชี้ว่า ตามหลักการและสามัญสำนึก “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” เป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งในประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช จะต้องหมายความว่า เป็นทรัพย์สินที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลที่ได้รับการเลือก ตั้งมาจากประชาชนและสามารถตรวจสอบควบคุมโดยสาธารณะได้อย่างเต็มที่ทุกประการ เช่นเดียวกับทรัพย์สินของรัฐอื่นๆ

แต่ที่สถานะของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะ เมื่อ 60 กว่าปีก่อน รัฐบาลนิยมเจ้า (royalist) ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารโค่น คณะราษฎร (รัฐบาลของปรีดี) ลงไป ได้ออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมทรัพย์สินของรัฐส่วนนี้ ให้กลับไปเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอีก คือ ให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดในการ “จำหน่ายใช้สอย” ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินส่วนนี้ “ตามพระราชอัธยาศัย ไม่ว่ากรณีใดๆ” ผลก็คือทำให้ “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินของรัฐ กลายมาเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะ “ส่วนพระองค์” โดยปริยายไป จริงๆแล้ว ถ้าเราเปรียบเทียบบทบัญญัติของ พ.ร.บ.จัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 2491 ที่รัฐบาลนิยมเจ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำขึ้นและใช้มาจนทุกวันนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ทรัพย์สินส่วนพระองค์” กับ “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” จะเห็นว่า แทบไม่มีความแตกต่างกันเลย ดังนี้

ทรัพย์สินส่วนพระองค์นั้น การดูแลรักษาและการจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย รายได้ [จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์] ซึ่งได้หักรายจ่ายตามความในวรรคก่อนแล้ว จะจำหน่ายใช้สอยได้ก็แต่โดยพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ซึ่งในปี 54 สมศักดิ์ ชี้ตามพ.ร.บ.จัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ฯ เดิมว่า โดยเนื้อหาแล้ว ไม่แตกต่างกันเลย “ความแตกต่าง” ที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนที่เกี่ยวกับ “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนด “รายจ่ายประจำ” (“รายจ่ายที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพัน รายจ่ายที่จ่ายเป็นเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ เงินรางวัล เงินค่าใช้สอย เงินการจร เงินลงทุน...”) หรือการกำหนดให้มี “คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” และ “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ขึ้นกับการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ หรือต้องได้รับ “พระบรมราชานุญาต” จากพระมหากษัตริย์เท่านั้น พูดตามคำของมีชัย ฤชุพันธ์ คือ เป็นเรื่องที่ “อยู่ในการกำกับดูแลของพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัย” ทั้งสิ้น ซึ่งก็คือ ไม่ต่างจากเรื่องการจัดการ “ทรัพย์สินส่วนพระองค์” ที่ “ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย” นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เริ่มอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 10 ผ่านการประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 ในรายงานที่ประชาไทเพิ่งเผยแพร่ไป ชี้ให้เห็นว่ามีารรวบทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินเข้าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมถึงดึงอำนาจในการจัดการ การดูแลรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จากเดิมที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาประโยชน์ ก็ลดระดับเป็นเพียงองค์กรปฏิบัติงานตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายเท่านั้น

หาก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ได้เพียงปีกว่า ก็มีการตรา พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 ขึ้นมายกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 โดยความเปลี่ยนแปลงสำคัญ คือ การรวมทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ทั้งหมดมาบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การจัดการ การดูแลรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ยังคงได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และมีข้อสังเกตว่า ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และการถือหุ้นเริ่มใช้พระนามแทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หรือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างในสมัยรัชกาลที่ 9

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

9 ความเห็น

 
ICT

ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศหนี้สาธารณะไทยพุ่ง 7.8 ล้านล้านบ.

https://www.matichon.co.th/economy/news_2461814

Facebook
Twitter
LINE
Copy Link
 

ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศหนี้สาธารณะไทยพุ่ง 7.8 ล้านล้านบ.

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง ก้าหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้้าประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้้าประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามล้าดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563

ดังนี้1.รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.34 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 6,734,881.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 795,980.29 ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้้าประกัน)จ้านวน 309,472.36 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 7,821.47 ล้านบาท

 

 

อ่านรายละเอียดหนี้สาธารณะ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT

‘รุ้ง’ ชี้ได้กลิ่นรัฐประหาร ยัน ปชช.จะต่อต้าน ขออดทนสิ่งยั่วยุ-กดดัน วินิจฉัยอย่างยุติธรรม ‘ประยุทธ์’ คือ จนท.รัฐ

https://www.matichon.co.th/politics/news_2461984

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ ห้าแยกลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายหลังกลุ่ม “ราษฎร”ประกาศนัดหมายรวมตัวในเวลา 16.00 น. ที่ห้าแยกลาดพร้าว เพื่อ “ซ้อมต้านรัฐประหาร” ที่มีโอกาสเกิดขึ้น พร้อมระบุด้วยว่า “รัฐประหารคือการล้มล้างการปกครอง และถ้ากาลนั้นมาถึง ประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไป” นั้น

เวลา 21.30 น. น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แกนนำราษฎร กล่าวปราศรัยว่า มีเรื่องมาแจ้งว่า ใน 3 วันที่ผ่านมา หมายเรียก 112 ได้ออกมาอีกแล้ว เพนกวินโดน 3 หมาย ส่วนรุ้งเพิ่งออกมาสดๆ 2 หมายด้วยกัน อยากเรียนถามคนที่สั่งให้ออกหมาย คิดอะไรอยู่ คิดว่าออก ม.112 มา แล้วคนจะกลัว คนจะไม่กล้าพูดหรือ บทเรียนมีมาแล้ว ทำไมไม่จำ รายชื่อออกมา 12 คน กวาดแกนนำ บทเรียนมี จับแกนนำไป เพดานมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้น

“วันนี้เรามาพูดต้านรัฐประหาร กลิ่นมีทุกวัน ที่คนออกมา เขากลัวเหลือเกินว่าจะหลุดจากรัฐบาล ถามจริงๆ ถ้าอยากเป็นรัฐบาล ทำไมไม่ทำงานให้ดีกัน”

แต่การจะไม่ให้เกิดรัฐประหาร การป้องกัน มีวิธีหนึ่งคือการที่เรายืนยันว่า การชุมนุมของเราจะมาในแนวทางสันติวิธี ไม่มีความรุนแรงที่เกิดจากฝั่งเราก่อน ที่มีตุ๊กตา เป็ดยาง เพราะเขาพยายามยั่วยุเรา ให้เกิดการปะทะจากสองฝั่ง เหมือนที่แยกเกียกกาย ถามว่า มวลชนเจอกัน ตำรวจแนวตรงกลาง หายไปไหน พยายามยัดใส้หรือไม่ ที่จะยั่วยุให้เราใช้ความรุนแรง โทษที เราฉลาดมากพอ ต้องเตือนกัน จะยั่วยุแค่ไหน จะเกิดขึ้นทุกวัน ความยุยงให้เราเกิดอารมณ์โมโห อาจจะนำไปสู่การปะทะกัน ต้องเรียนตรงๆ ว่าหนูเชื่อว่ามวลชนเรามีวุฒิภาวะมากพอ เห็นมาแล้วทุกงาน ไม่เคยมีเลย แม้จะถูกยั่วยุแค่ไหน ต้องขอบคุณมวลชนที่มาวันนี้

 

แต่การต่อต้าน ถ้าเกิดรัฐประหารจริง เราต้องต่อต้านไม่ให้ทำสำเร็จ ถ้าทำไม่สำเร็จภายใน 3 วัน เขาจะเป็นกบฎ เราต้องออกมากัน ถ้าเขาทำ สิ่งที่เราทำ คือออกมาบนถนน ใครมีรถเอารถขวางถนน ไม่มีรถไปยืนขวางการจราจรให้ปิดตาย ไม่ให้มีความชอบธรรมที่จะอยู่อีกต่อไป” น.ส.ปนัสยากล่าว และว่า

“ความชอบธรรมของเรา คือการออกมาชุมนุมอย่างชอบธรรม ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่เกิด ไม่มีใครห้ามได้ แม้เราจะชุมนุมเรื่องใดก็ตาม อย่าให้มีการใช้ข้ออ้างได้ ขอบคุณทุกคนมากที่ออกมาวันนี้ ทำให้เราเห็นภาพการชุมนุมอีกครั้ง เพราะเป็นอีกเครื่องมือ ที่จะกดดันได้ วันที่ 2 นี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย ว่า ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ เราจึงต้องออกมาว่าเราไม่ยอม และกดดันให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยอย่างยุติธรรมที่สุด ออกมาทุกวันเหนื่อยไหม”

โดยมวลชนตะโกน “ไม่เหนื่อย”

น.ส.ปนัสยากล่าวต่อว่า รุ้งก็ไม่เหนื่อย เพราะเราออกมาด้วยอุดมการณ์ 3 ข้อ 1.ประยุทธ์ออกไป 2.แก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 3.ปฏิรูปสถาบัน จะต้องเกิดขึ้น

“หากไม่ฟัง ต้องคิดแล้วว่า ที่ฟังเสียงคนไม่รู้เรื่องนั้น ใช่คนหรือไม่ ขอร้องให้ทุกคนศึกษาการต้านรัฐประหารที่แพร่หลายในอินเตอร์เน็ต เพราะปกติ การรัฐประหารจะมาไม่ทันตั้งตัว แต่ตอนนี้เรารู้ตัวแล้วว่า ใกล้เข้ามาทุกที สิ่งที่เราทำคือเตรียมพร้อม เพื่อต่อต้าน และยืนยันว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทำตาม ต้องเรียนชั้นผู้น้อยว่า การรัฐประหารคือกบฎ และนาทีที่บังคับบัญชา การสั่งจะไม่มีความชอบธรรมอีกต่อไป วินาทีที่เขาทำรัฐประหาร คือกบฎ และอย่าไปฟัง ประเทศเรามีการรัฐประหารมามากว่าที่ไหนในโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติ เพราะหาเรื่องให้ตัวเองอยู่ต่อไม่ได้

นี่คือการซ้อม ที่เราปิดถนน ออกมาเพื่อให้รู้ว่า ผู้คนเหลานี้ จำนวนนี้ ไม่ยอม และเราจะเห็นเพื่อนเราออกมามากกว่านี้ เมื่อมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง พวกเราประชาชน จะไม่มีวันยอมอีกต่อไป” น.ส.ปนัสยากล่าว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

02

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
nopin

แม่งหน่าด้านเอา ทรัพย์แผ่นดิน สมบัติชาติ ไปใช้เองแบบหมาหมา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
619

ถ้าให้ผมมองนะที่ไอ้พวก 3 นิ้วมันออกมา Bring เรื่องนี้เพราะภาษีงบประมาณมหาศาลมากๆเทียบได้กับงบกระทรวงหนึ่งเลยก็ว่าได้และไม่รวมงบ Accessories ต่างๆที่อยู่ในแต่ละกระทรวงย่อยในการจัดงานต่างๆทำซุ้มดำเนินงานต่างๆอีกด้วยนะ เพราะงบมหาศาลแบบนี้มันตรงกันข้ามกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมากและยิ่งในยุคนี้ด้วยผมว่าไอ้พวก 3 นิ้วควรใช้สกิลขั้นสูงในการ Compare ก่อนและหลัง พรบ.ทรัพย์สินฯและทำเป็นกราฟโดยใช้หลัก Stat โดยใช้ซิกม่าเข้ามาวิเคราะห์ย้อนหลังไป 80 ปีว่างบประมาณถูกใช้ไปเท่าไรใตส่วนนี้เปรียบเทียบให้เห็นหรือเอาแค่ 10-20 ปีก็ได้

 

  

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ชาติอนุรักษ์

ต้องทำความเข้าใจคำว่า "ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" และ "ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์" ก่อนว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

หาก 2 คำนี้เหมือนกัน ทำไมต้องตรา พรบ.เพื่อเปลี่ยนคำเรียกใหม่ในปี 2560.....แสดงว่าความหมายไม่เหมือนกันใช่หรือไม่ นี่คือความสำคัญของคำเรียก

 

"ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" เปรียบให้ฟังง่าย ๆ ก็คือ กองทรัพย์สินของ"กงสี" (สถาบัน) ... เดิมคนที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ จะมาตามลำดับการสืบสายเลือด เช่น พ่อ ส่งต่อให้ลูก ถ้าไม่มีลูกก็อาจเอาสายอื่นขึ้นมาเป็นแทน เช่น ร.7 ไม่มีลูก ก็ต้องเป็นน้อง ร.7 เมื่อน้องไม่มี ก็เป็นลูกของน้อง คือ ร.8 ต่อด้วย ร.9

      ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ก็จะถูกส่งต่อให้ผู้รับหน้าที่เป็นกษัตริย์ต่อไป และจะยกต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าผู้รับช่วงจะมาจากสายไหน เพื่อให้กษัตริย์องค์ใหม่มีราชทรัพย์ในการบริหารสถาบันต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

"ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์" เป็น ทรัพย์สินส่วนตัวของกษัตริย์พระองค์นั้น ๆ (บุคคล) เมื่อกษัตริย์เจ้าของทรัพย์สิ้นไป ทรัพย์นั้นจะเป็นของ ภรรยาที่จดทะเบียน และ ลูก ๆ ... ถือเป็นมรดกเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น ใคร,สายไหน จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อ ๆ ไป จะไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนนี้

 

การทีเ่ด็ก ๆ ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ จึงเป็นความต้องการรักษา "สถาบัน" ให้ยังคงสามารถสืบทอดได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
AlfaOne

งบประมาณ?????

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

ทุกอย่างเหมือนเดิม

ทรัพย์สินของคนไทยทั้งชาติแต่ใช้คนเดียวครับ

16

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1